Kyiv - MomentaryShutter
St Sophia Cathedral and Monastery

St Sophia Cathedral and Monastery

St Sophia Cathedral and Monastery photographed at 22А Volodymyrska Street Kiev Ukraine by Joel Morin.

22А Volodymyrska StreetKievKyiv cityUkraine