Kyiv - MomentaryShutter
St Sophia Cathedral and Monastery

St Sophia Cathedral and Monastery

St Sophia Cathedral and Monastery photographed at 22В Volodymyrska Street Kiev Ukraine by Joel Morin.

22В Volodymyrska StreetKievKyiv cityUkraine